De inhoud van deze website wordt met de meeste grote zorgvuldigheid onderhouden. AndoBurg BV is niet verantwoordelijk voor onvolkomenheden op de site.

Op alle leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van AndoBurg BV op van toepassing. De voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 32085843. Deze voorwaarden worden op verzoek aan u toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook als PDF document te downloaden.

 

(C) AndoBurg BV 2008-2009

 
Disclaimer